Jóváhagyta pénteki ülésén a kormány a büntető törvénykönyv egyik cikkét módosító törvény tervezetét. A jogszabályt az Európai Bizottság áprilisi felszólítására változtatták meg.

A kormány által jóváhagyott tervezet szerint az erőszakra, gyűlöletre vagy diszkriminációra való felbujtás akkor is bűncselekménynek számít, ha az elkövető a célzott személyeket nem tekinti kisebbrendűnek a fajuk, nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, nyelvük, vallásuk, nemük, szexuális irányultságuk, politikai véleményük vagy hovatartozásuk, vagyonuk, társadalmi származásuk, életkoruk, fogyatékosságuk vagy betegségük miatt. A tervezetet a parlamentnek kell jóváhagynia.