Javult a kisebbségi nyelvek helyzete Szerbiában, a belgrádi kormánynak azonban további erőfeszítéséket kell tennie a kétnyelvű oktatás támogatására, valamint ösztönöznie kell a kisebbségi nyelvek használatát a médiában és a közéletben egyaránt – közölte tegnap a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács.

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának (ECRML) alkalmazásáról szóló jelentésében a felelős szakértői bizottság azt állapította meg, hogy a legutóbbi, öt évvel ezelőtt közzétett jelentés óta Szerbia előrehaladást ért el a charta keretében vállalt kötelezettségeinek végrehajtásában, a kisebbségi nyelvek hivatalos használatának folyamata felgyorsult az országban. A jelentéstevők megállapították, hogy a legtöbb kisebbségi nyelvet a büntető-és polgári bírósági eljárásokban használják ugyan, de a közigazgatási ügyekkel kapcsolatos eljárásokban nem.

A jelentéstevők elismerték, hogy a legtöbb kisebbségi nyelvet mind a köz-, mind a magántelevíziók és rádiók műsoraiban is használják, azonban megismételték korábbi ajánlásukat a kisebbségi nyelvű műsorok időtartamának meghosszabbítására, rendszeresebb sugárzására, valamint a különböző műfajú tartalmak előállítására vonatkozóan. Közölték továbbá, hogy jelentősen meg kell erősíteni a nemzeti kisebbségek tanácsainak költségvetési és személyzeti kapacitását annak érdekében, hogy hatékonyan támogassák a kisebbségi nyelvek használatát a közéletben, és teljes mértékben elláthassák a kisebbségi nyelvpolitikai tanácsadó testületek szerepét. Szükség van továbbá arra, hogy Szerbia beépítse a kisebbségek nyelvére és kultúrájára vonatkozó tartalmakat a nemzeti tantervekbe, a tanárképzésbe és az oktatási anyagokba a többségi oktatás esetében is – tették hozzá.