A tantárgyversenyeken, nemzetközi sport- és művészeti vetélkedőkön részt vevő végzős diákok érettségije május 15-én kezdődik. A különérettségire május 11-én és 12-én lehet beiratkozni.

A tanügyminisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint az első vizsga május 15-én lesz, de aznap csak valamely nemzeti kisebbség nyelvén tanuló diákok írásbeliznek anyanyelvből és irodalomból. A szaknak megfelelő kötelező tantárgy vizsgáját május 16-án, a választott tantárgyét május 17-én tartják. Román nyelv és irodalomból május 18-án lesz az írásbeli. Május 19-én mérik fel szóbeli vizsgán a román, 22-én és 23-án pedig az idegen nyelvi kompetenciákat. Május 24-én a digitális készségeket ellenőrzik, 25-én pedig a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi tudását. Az eredményeket május 26-án teszik közzé, ugyanaznap lehet benyújtani az óvásokat. A végleges eredményeket május 29-én közlik.

bucurestifm.ro