„Szomorú és tragikus eseményről emlékezünk meg, amelynek ha felidézzük a részleteit, még mindig heves érzelmeket vált ki egy ilyen hatalmas igazságérzettel megáldott nemzet gyermekeiből, mint amilyenek mi, magyarok vagyunk” – emelte ki beszédében Varga Judit,

Magyarország igazságügyi minisztere január 7-én a madéfalvi veszedelem 259-ik évfordulóján szervezett megemlékezésen. A Hargita megyei település központjában a Siculicidium-emlékoszlopnál több százan rótták le kegyeletüket a vérengzés áldozatai emléke előtt. Bíró István összeállítása.