Több évtizedes hagyomány Aradon, hogy a református és az evangélikus-lutheránus gyülekezet közösen ünnepel október 31-én, a reformáció emléknapján.

A protestánsok mindig is számbeli kisebbségben voltak Aradon; egy időben közösen választottak lelkészt a gyülekezetek, és megosztva viselték az egyházfenntartás terheit. Aztán a 19. században szétváltak a reformátusok és az evangélikusok, most már saját templomaik és egyházközségeik vannak, de néhány évtizede ismét egymásra találtak, és közösen ünnepelnek. Pataky Lehel Zsolt Baracsi Levente református és Jakab István evangélikus-lutheránus lelkipásztorokkal beszélgetett a közös ünnepről.