Jelentősen változtat az érettségi vizsgán az új oktatási törvény tervezete. Így a 2023/2024-es tanévben kilencedik osztályt elkezdő diákok már az új rendszer szerint érettségiznek – jelentette ki Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter.

A ma közvitára bocsátott tervezet értelmében minden szak számára lesz egy közös írásbeli vizsga, amelyen román nyelv és irodalomból, matematikából, természettudományokból, történelemből, földrajzból, valamint társadalom- és humántudományokból mérik fel a végzősök tudását. A nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvből is írásbeliznek. Az érettségi része lesz emellett két nyelvvizsga, illetve a digitális kompetenciákat felmérő vizsga. A sikeres vizsga feltétele a legalább 6-os jegy megszerzése az írásbeli vizsgán, továbbá legalább az “önálló felhasználó” szint elérése a nyelv-, illetve a digitális kompetenciákat felmérő vizsgán. Emellett lehetőség lesz egy opcionális írásbeli vizsgára is, a szak függvényében kijelölt tantárgyból. Az opcionális írásbeli vizsga az érettségizők további fejlődését, kivételes képességeik bizonyítását hivatott szolgálni, és nem feltétele a sikeres érettségi vizsgának.

A tervezet ugyanakkor lehetővé teszi a főgimnáziumok számára, hogy felvételit szervezzenek. A 2024-től érvénybe lépő előírás szerint a főgimnáziumok a helyek 90 százalékára hirdethetnek felvételi vizsgát, a fennmaradó 10 százalékot a jelenleg is alkalmazott számítógépes elosztással kell betölteniük. Az elképzelések szerint a felvételit az országos képességfelmérő vizsga előtt kell majd megszervezni.

Újdonság továbbá, hogy az új törvény hatályba lépésétől a művészeti tárgyakból és testnevelésből – valamint más tantárgyakból, amelyeket miniszteri rendelettel szabályoznak majd – nem jegyeket kapnak a diákok, hanem “átmenő” vagy “elégtelen” minősítést. A tehetséggondozó szakoktatásra ez az előírás nem vonatkozik, ez esetben marad az 1-től 10-ig történő osztályozás.

A tanügyminiszter fontos újításként említette, hogy a tervezet szerint az 5-8. osztály tanulmányi átlagát nem fogják figyelembe venni a középiskolai felvételinél.