Hatályba lépett tegnap az Alkotmánybíróság azon határozata, amely alaptörvénybe ütközőnek minősítette a büntető törvénykönyvnek az elévülés megszakítására vonatkozó korábbi előírását. A most közzétett indoklásból kiderült: 2018 óta nincs jogalap arra, amelyre hivatkozva az ügyészség megszakíthatná az elévülést azoknak a bűncselekményeknek az ügyében, amelyeknél elkezdődött a bűnvádi eljárás.

A média szerint gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy a pereskedést minden rendelkezésére álló módon elnyújtó, szabályossági kifogásokat vagy éppen alkotmányossági óvást emelő bűnelkövetők elkerülhetik a felelősségre vonást, mert a bűncselekmény elévül, még mielőtt megszületne a jogerős ítélet.

Az Alkotmánybíróság arra hivatkozott: már 2018 áprilisában is kimondta, hogy az elévülés megszakításáról rendelkező büntetőtörvénykönyv-cikkely alkotmánysértő. Mivel a jogalkotó ezt csak idén, a május 30-án elfogadott sürgősségi kormányrendelettel javította ki, az azóta eltelt négy évben nem volt alkotmányos jogalap az elévülés felfüggesztésére.