Eltörlik a félévi dolgozatokat és ezentúl csak a tanév végén számolják ki a diákok tanulmányi átlagát – a többi között ezek a legfontosabb változások, amelyeket a tanintézmények működését szabályozó miniszteri rendelet tartalmaz. Sorin Campeanu sajtótájékoztatóján elmondta, a rendeletet kedden küldik el a Hivatalos Közlönyhöz publikálásra.A tanügyminiszter szerint ugyanakkor a tanárok számára nagyobb autonómiát biztosítanak abban, hogy mikor és miként méri fel a tudásszintet. Azt pedig, hogy egy tantárgyból legkevesebb hány osztályzat kell, az n+3 képlettel fogják kiszámítani, ahol az n azt mutatja, hogy az illető tantárgyból heti hány órája volt a diáknak.