2010 és 2020 között 25 százalékkal esett vissza a gazdaságok száma és 4,1 százalékkal csökkent a megművelt termőföld felülete – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS), ismertetve a tavaly lezajlott agrárcenzus eredményeit.

A megművelt termőföld felülete 543 ezer hektárral csökkent, 12,763 millió hektárra. A tavalyi agrárcenzus során 972 ezerrel kevesebb, 2,887 millió gazdaságot számoltak.

A mezőgazdasági összeírás a 2020-as adatokat rögzíti, azelőtt 2010-ben végeztek agrárcenzust.

A gazdaságok elenyésző része, 25 ezer rendelkezett jogi személyiséggel. A gazdaságok számának csökkenése következtében az átlagban egy gazdaságra jutó termőföld 28 százalékkal, 3,45 hektárról 4,42 hektárra nőtt tíz év alatt.

A statisztikai intézet szerint főleg a nagyon kicsiny gazdaságok szűntek meg: a kevesebb mint tíz ár termőfölddel rendelkezők aránya 10,3 százalékról 4,3 százalékra zsugorodott, ugyanakkor a 10 hektárnál nagyobb termőfölddel rendelkező gazdaságok aránya 2,2 százalékról 4,2 százalékra nőtt.

Az egy hektárnál kisebb gazdaságok tették ki a romániai gazdaságok 54 százalékát, ugyanakkor ezek csak a termőföld 4,6 százalékát használták.

Az 1 és 5 hektár közötti gazdaságok 36 százalékot tettek ki, és a termőföld 18 százalékát használták, míg az 50 hektárnál több termőfölddel rendelkező farmok aránya 1 százalékos volt, és a termőföld 54 százalékát művelték meg.

A szántóföldek felülete 3,1 százalékkal, az állandó növénykultúráké 10,4 százalékkal nőtt, míg a legelők felülete 17,4 százalékkal csökkent.

A mezőgazdasági felület 67 százalékát a szántóföldek tették ki, a kaszálók és legelők 29 százalékot, az állandó növénykultúrák pedig 2,7 százalékot képeztek.

A szántóföldek 73 százalékán főleg kukoricát, búzát, napraforgót és repcét termesztenek.

A sertés- és szarvasmarha-állomány 33 százalékkal csökkent tíz év alatt, ugyanakkor a juh- és kecskeállomány csaknem 16, illetve 3,5 százalékkal nőtt.