A fejlesztési minisztérium többlettámogatást ad az önkormányzatoknak megdrágult távfűtési számla kifizetésére.

Cseke Attila szaktárcavezető tájékoztatása szerint az eredeti, 400 millió lejes költségkeret határainak meghaladása nélkül, a januári és februári számlák kifizetésére nyújthat a minisztérium többlettámogatást az önkormányzatoknak, amennyiben azok kérelmezik azt. Az új rendelkezés értelmében nemcsak a költségtöbblet felét biztosíthatja a szaktárca, hanem akár a másfélszeresét a januári és februári számlák esetén. Az elfogadott jogszabály ugyanakkor annak a lehetőségét is megteremti, hogy az önkormányzat önerőből biztosítsa a távfűtési szolgáltatás folytonosságát ott, ahol megvan erre a szükséges fedezet.