Az év végén tette közzé a Tanügyminisztérium azoknak a tanintézményeknek a névsorát, ahol a legnagyobb a lemorzsolódás, közülük 2500 iskola kap 200 ezer eurós támogatást, hogy felvegye a harcot a jelenséggel.

Hargita megyében összesen 58 olyan iskola van, ahol a legfenyegetőbb az iskolaelhagyás veszélye, a lista első felében javarészt udvarhelyszéki vidéki települések tanintézményei szerepelnek, köztük van a szentábrahámi, siménfalvi, újszékelyi, etédi, oklándi, székelyderzsi, homoródszentmártoni általános iskola. A legveszélyeztetettebbek közzé mindössze három csíkszéki, a csíkbánkfalvi, csíkszentmártoni és karcfalvi iskolák kerültek be.

Városi környezetből a tusnádfürdői Jókai Mór Általános Iskola van az első helyen, a második pedig a székelyudvarhelyi Tompa László Általános Iskola, amelyet a balánbányai Geo Bogza Általános Iskola követ.

A Hargita megyei tanfelügyelőség kimutatása szerint a jelenlegi tanévben összesen 254 tanuló maradt ki az oktatási rendszerből, közülük 182 vidéki.