A hidrológusok szerint a sárga jelzésű riasztás elsősorban az erdélyi, máramarosi és Körös-vidéki folyóvizekre érvényes.

Hétfő este 6 órától csütörtök délután 4 óráig várhatóan nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyóvizek vízgyűjtő medencéjében: Visó, Iza és Lápos (Máramaros), Túr (Szatmár megye), Nagy-Szamos (Beszterce-Naszód megye), Fekete-Körös (Bihar megye) és Aranyos (Fehér megye).