Életének 94. évében kedden Budapesten elhunyt Benkõ Samu Széchenyi-díjas mûvelõdéstörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagja, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) egykori elnöke, a Bolyai-kutatás kiemelkedõ alakja – közölte szerdán az EME.

Benkõ Samu a Román Akadémia kolozsvári Történeti Intézetének kutatója, a Korunk folyóirat szerkesztõje volt. A 18-19. századi erdélyi magyar mûvelõdéstörténet kutatójaként, Kemény Zsigmond Naplójának közreadásával, a Kriterion Könyvkiadó Téka sorozatának szerkesztésével fontos közmûvelõdési feladatokat látott el. Szintén jelentõs szerepe volt Bolyai János kéziratos hagyatékának feldolgozásában. Szakmai tevékenységét, munkásságát számos rangos díjjal és kitüntetéssel jutalmazták Romániában és Magyarországon is. Benkõ Samut Kolozsváron, a Házsongárdi temetõben helyezik végsõ nyugalomra – közölte az MTI-vel a Magyar Mûvészeti Akadémia, amely saját halottjának tekinti a tudóst.