A mai műsorban a Magyar Művészeti Akadémia szerkesztésében és gondozásában megjelent Magyar Irodalmi Művek lexikonról lesz szó – a kötetet a 12. Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatta be Egyed Emese, Demeter Zsuzsa és Balázs Imre József –illetve jelen voltak a bemutatón a kötet főszerkesztői: Falusi Márton és Pécsi Györgyi – tartsanak velünk!

A Magyar Irodalmi Művek rendhagyó és formabontó magyar irodalomtörténet – lexikon formában. Összesen 655 szócikkben 332 magyar író szépirodalmi művét 52 szócikk-író ismerteti. A hagyományos írói pályaképek helyett a kézikönyvben egyedi könyvek rövid, orientáló és informatív ismertetéseivel találkozik az olvasó. A szócikkek megjelenési évük szerint, évenkénti besorolással kerültek be a kötetbe. A kronologikus szerkezeti felépítés lehetővé teszi, hogy az érdeklődők figyelemmel kísérhessék a tendenciákat, ráláthassanak a kor szellemiségére, hangulatára. A lexikon egységes nemzeti irodalomban gondolkodik, a magyarországi, valamint a határon túli (szlovákiai, vajdasági, erdélyi, kárpátaljai) kisebbségi és a nyugati magyar irodalom alkotásai nem különülnek el egymástól. Mivel a sokszínűség bemutatására törekszek, egy-egy írónak legfeljebb öt könyvét ismerteti. A kötet az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete lexikonprogramjának keretében készült. Célja, hogy pótolja az 1956 utáni korszakokról született irodalomtörténet-írások hiányosságait. Az egyes műveket a szerkesztőbizottság (Elek Tibor, Falusi Márton, Jánosi Zoltán, Márkus Béla, Nagy Gábor, Papp Endre, Pécsi Györgyi, Smid Róbert, Sturm László, Szörényi László, Toldi Éva, Tóth László, Vasy Géza) a 2018 óta zajló szakmai diskurzus során választotta ki úgy, hogy a kortárs magyar irodalom sokszínűségét, plurális és nyitott természetét hitelesen reprezentálja. Az Észpresszóban a 2021. augusztus 18 elhangzott előadás első részét hallották.