Döntő házként megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely előírja, hogy abban az esetben, ha egy iskolaigazgatói állást nem töltenek be versenyvizsga útján, akkor az ideiglenes iskolaigazgatót az illető iskola vezetőtanácsa nevezi ki, nem pedig a tanfelügyelőség.

A projekt értelmében az igazgatói vagy igazgatóhelyettesi állás megüresedése esetén egy ügyvivő igazgató veszi át a tisztséget a versenyvizsga megszervezéséig, de ez nem terjedhet tovább a tanév végénél. Az ügyvivő igazgatót az iskola vezetőtanácsa nevezi ki. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az oktatás teljes egészében egy nemzeti kisebbség nyelvén zajlik, az igazgatónak beszélnie kell az illető kisebbség nyelvét. Amennyiben az iskola csak egy részében folyik kisebbségi anyanyelvi oktatás, a tervezet szerint az igazgatók közül az egyiknek kell tudnia az illető kisebbség nyelvén. Ezekben az esetekben az igazgató kinevezéséhez konzultálni kell azzal a szervezettel, amely az illető kisebbséget képviseli a román parlamentben. Ha az illető kisebbségnek nincs parlamenti képviselete, akkor a kisebbségek parlamenti csoportjával kell konzultálni a kérdésben. A teológiai profilú oktatási intézmények esetén az illető egyház képviselőivel is konzultálni kell. A kinevezéshez a konzultáció nyomán született írásos jóváhagyás szükséges – áll a jogszabályban.