Az RMDSZ 9 alprefektusát nevezte ki a kormány a ma déli kormányülésen. A döntés értelmében az alábbi megyékben alprefektusok lesznek: Beszterce-Naszód megyében Décsei Attila Lehel, Bihar megyében Botházy Nándor, Brassó megyében Ambrus Izabella Ágnes, Fehér megyében Vincze András, Hargita megyében Petres Sándor folytatja alprefektusi munkáját, Hunyad megyében Széll Lőrincz, Máramaros megyében Krizsanovszki Enikő Erzsébet, Maros megyében Nagy Zsigmond folytatja alprefektusi munkáját és Temes megyében Molnár András.