A család, a nemi szerepek és a vallásgyakorlás kérdésében az erdélyi magyarok értékrendje közelebb áll a romániaihoz, mint a magyarországihoz. Az erdélyi magyarokat a romániaihoz hasonló vallásosság jellemzi, a családi és nemi szerepeket illetően pedig konzervatív a mentalitásuk. Többek között ez derül ki Az erdélyi magyarok az európai értékrendtérképen című felmérés eredményeiből, amelynek első csomagját a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakemberei tegnap délután ismertették Kolozsváron.

Az Europen Value Study keretében megvalósított kutatás azért egyedi, mert első alkalommal szerepel kisebbségi minta egy nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálatban. Húsz éve még csak a nyugati országok lakóinak értékrendjét kutatták, a rendszerváltás után már a kelet-európai országok is bekerültek a felmérésbe, és most a vizsgálat már a különböző kisebbségekre is kiterjed. Így a finnországi svédek és az erdélyi magyarok is szerepelnek a felmérésben a 42 részt vevő ország mellett.