A 11-ik Kolozsvári Magyar-Napok keretében “Felnőtt vala egy édesz almafa… Régi stílusú népballadáink archaikus nyelvi vonásai” címmel nyílt kiállítás a Kriza János Néprajzi Társaság udvarában.

Néhány évvel ezelőtt Pomozi Péter és Karácsony Fanni egyetemi oktatók a Vadrózsák megjelenésének százötvenedik és Petrás Incze születésének kétszázadik évfordulója alkalmából hozták létre a régi stílusú népballadáink archaikus nyelvi vonásait bemutató kiállítást, melyből kiderül, hogy miként őrzik a népköltészeti alkotások a régebbi korok nyelvállapotát. Az esemény házigazdája dr. Pozsony Ferenc volt, a régi népballadák világát pedig Tímaru Karina fiatal néprajzkutató éneke szemléltette. Mindkettőjükkel kolozsvári kollégánk, László Tibor beszélgetett.