Azok a személyek, akik a fenti dátumig befizetik 2019-re vonatkozó jövedelemadójukat, társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékukat, 5%-os kedvezményben részesülnek, ha pedig mindezt elektronikus úton teszik meg, további 5%-os kedvezményt kapnak

Az egységes nyilatkozatot olyan magánszemélyeknek kell benyújtaniuk, akik önállóan vagy társulás formájában teremtenek jövedelmet: független tevékenységekből, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokból (kivéve hogyha az adót a forrásnál visszatartották), javak bérléséből (kivéve földterületek haszonbérbe adása), mezőgazdasági tevékenységek, haltenyésztés és/vagy erdőgazdálkodás, értékpapírok átruházása, valamint egyéb forrásokból származó jövedelem (például virtuális valuta átadásából származó jövedelem).