A nemzeti önazonossághoz való jog védelmérõl szóló felhívást fogadott el a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma csütörtöki ülésén. A Fidesz- és a KDNP-frakció képviselõi a dokumentumot politikai nyilatkozattervezetként terjesztik elõ az Országgyûlés június 4-i ünnepi ülésén.

A felhívásban felidézték: történelmi tény, hogy az elsõ világháborút lezáró békekötések során az ezer esztendeje európai szülõföldjén élõ magyarságot megfosztották nemzeti önrendelkezési jogának gyakorlásától. Ennek nyomán minden tíz magyar ajkú emberbõl három, azaz mintegy 3,3 millió magyar a szülõföldjével együtt más államok fennhatósága alá került, ahol egy évszázada változó államalakulatok keretében és fogyatkozó lélekszámban él napjainkban is. A nyilatkozat kiemeli, a Magyarországgal szomszédos egyes országokban élõ magyar közösségek az elmúlt három évtizedben folyamatosan a diszkrimináció számos formájával szembesülnek. A hátrányos megkülönböztetés a központi és regionális fejlesztési közpolitika, a kommunista idõszakban elrabolt egyéni és közösségi tulajdonok visszaszolgáltatása, az oktatási és az anyanyelvhasználati jogok, az államigazgatásban és az igazságszolgáltatásban való részvételi jogok, valamint a politikai közbeszéd területén is érvényesül. Gyakran tapasztalható, hogy egyes országok állami hatóságai tudatosan megfélemlítik, illetve megalázzák a külhoni magyar közösségek tagjait és vezetõiket – írták