A halotti bizonyítványok kiállításának folyamata is változik, a halált megállapító orvos legtöbb három napon belül elektronikusan elküldi a Polgármesteri Hivatal Személyi Nyilvántartó Osztályának a szükséges orvosi papírokat és a személyi igazolvány másolatát, majd az önkormányzat ugyancsak elektronikusan küldi vissza az orvosnak az elhalálozási igazolást, amit ő továbbít a hozzátartozóknak. Az eredeti halotti bizonyítványt a szükségállapot lejárta után legtöbb 30 napon belül lehet majd átvenni az Anyakönyvi Hivatalból. (közl.)