Az orvosi ellátás során történő anyanyelvhasználatot szabályozó normák kidolgozását javasolja a Népügyvédje az Egészségügyi minisztériumnak.

Az intézmény honlapján nyilvánosságra hozott közlemény szerint az ombudsman hivatalból indított eljárást az egészségvédelem, a jogegyenlőség és az önazonossághoz való alkotmányos jogok tiszteletben tartása ügyében, ennek keretében kérte fel az Egészségügyi minisztériumot a kérdés véleményezésére. Az álláspont megküldését követően kérte fel a népügyvédje a szaktárcát, hogy dolgozzon ki alkalmazási normákat a 46/2003-as törvény vonatkozó cikkelyeihez, hogy az orvosi ellátás során biztosítsák az anyanyelvhasználatot azokban a területi-közigazgatási egységekben, ahol a kisebbséghez tartozó személyek a lakosság több mint 20 százalékát teszik ki, vagy legalább ötezer kisebbségi állampolgár él.