Az emberiesség, a józan ész, és mindenekelőtt a keresztény szeretet és türelem elvét ajánlotta a ditrói közösségnek és a hasonló helyzetben levő más közösségeknek Jakubinyi György érsek. A gyulafehérvári főegyházmegye vezetőjének közleményét a Romkat.ro portál közölte. Az állásfoglalást az tette indokolttá, hogy a ditrói pékségen alkalmazott két Srí Lanka-i vendégmunkás ellen lázadozó helybéliek szószólója a helyi római katolikus segédlelkész, Bíró Károly volt.

Jakubinyi György sajnálatosnak tartotta, hogy a pap olyan konfliktusba keveredett, amely meghaladja kompetenciáit, és olyan álláspontot képviselt, amely nem egyezik az egyház álláspontjával.

Az érsek Ferenc pápának a béke világnapja alkalmából mondott beszédéből idézte, hogy “a félelemből gyakran erednek konfliktusok, ezért fontos, hogy legyőzzük emberi félelmünket”. Egyúttal idézett a katolikus egyház katekizmusából, miszerint biztosítani kell mindenki számára a munka lehetőségét minden igazságtalan megkülönböztetés nélkül: őslakosoknak és bevándorlóknak egyaránt. “Amint ennek a jognak az elismerését és betartását saját híveink számára elvárjuk, úgy mi is tiszteletben tartjuk minden más esetben is” – hangsúlyozta a gyulafehérvári érsek.