Több évtizedes hagyomány Aradon, hogy a református és az evangélikus-lutheránus gyülekezet közösen ünnepel október 31-én, a reformáció napján.

A protestantizmus mindig is számbeli kisebbségben volt Aradon, egy időben közösen választottak lelkészt a gyülekezetek, és megosztva viselték az egyházfenntartás terheit. Egy időre szétváltak a reformátusok és az evangélikusok, most már saját templomaik és egyházközségeik vannak, de néhány évtizede ismét egymásra találtak, és közösen ünnepelnek. Így volt ez idén is, amikor az aradi belvárosi református templomban az evangélikus lelkipásztor, az evangélikus templomban pedig a református lelkész hirdetett igét. Pataky Lehel Zsolt összeállítása.