Az intézet kutatási igazgatója, Székely István Gergő szociológus által ismertetett előzetes eredmények azokra a tisztségekre vonatkoznak, amelyek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járnak. Kovászna megyében az érintett 5002 személy adatainak feldolgozása alapján kiderült: a magyarok jelentősen alulreprezentáltak a kormánynak alárendelt intézmények minden típusában. A többnyire magyarok által irányított helyi önkormányzatokban és oktatási intézményekben nagyjából visszatükröződnek a lakosság etnikai arányai, a megyei önkormányzatnak alárendelt intézményekben pedig a magyarok enyhe felülreprezentáltsága rajzolódik ki.

Marosvásárhelyen például, noha a város lakosságának 45 százalékát teszik ki a magyarok, a közszférához a vezető tisztséget betöltő magyarok aránya nem éri el a húsz százalékot.

A kutatás azt is kirajzolta, hogy ott vannak inkább magyar vezetők, ahol alacsonyabb a javadalmazás: a szociális szolgáltatásokban, kulturális intézményekben, oktatásban. Emiatt a tisztségben lévő magyarok is átlagosan 15 százalékkal kevesebbet keresnek, mint általában a román nemzetiségű vezetők és köztisztviselők.