Egy erõsebb és egységesebb Európai Unió megteremtésérõl fogadtak el a jövõ nemzedékeknek szóló tízpontos kötelezettségvállalást csütörtöki nagyszebeni találkozójukon az Egyesült Királyság kilépése (Brexit) után az EU-ban maradó 27 tagállam vezetõi.

A Nagyszebeni Nyilatkozatban megállapítják: a béke és demokrácia értékeiben egyesült Európa stabilitást és jólétet teremtett a földrészen, és félmilliárd állampolgárával, egységes piacával globális gazdasági és kereskedelmi szereplõvé, a világpolitikát befolyásoló tényezõvé vált.

“Egységesen erõsebbek leszünk ebben az egyre nyugtalanabb, egyre több kihívást produkáló világban. Vezetõkként a mi felelõsségünk, hogy erõsebbé tegyük Uniónkat, jobb jövõt építsünk és elismerjük más államok európai perspektíváját is” – hangoztatják a tagállamok vezetõi.

Az unió jövõjével kapcsolatos vállalásaikat részletezve – a vasfüggönyt harminc éve ledöntõ, szabadságukért harcoló milliókra emlékeztetve – az állam- és kormányfõk leszögezték: nem engednek teret a közös érdekeket sértõ megosztásnak, számukra “egyetlen Európa” létezik kelettõl nyugatig: ezt akarják megvédeni.

Vállalták: “jóban-rosszban” egységesek és szolidárisak maradnak egymással, mindig közös megoldásokra fognak törekedni, de meghallgatják egymást a tisztelet és megértés jegyében.

A tagállamok vezetõi elkötelezték magukat, hogy továbbra is megvédik a szerzõdésekben lefektetett európai értékeket, a demokráciát, jogállamiságot, az európai polgárok szabadságjogait. Mindig tiszteletben tartják a méltányosság elvét, nemcsak a munkaerõpiacon, hanem a szociális szolgáltatások, gazdaság, digitális átállás terén is.

Még határozottabban akarnak dolgozni a tagországok közti különbségek csökkentésén, és vállalják, hogy elõteremtik az ambícióik megvalósításához szükséges eszközöket. Az EU-27-ek vezetõi a következõ európai generációk jövõjéért akarnak dolgozni, “befektetni” a fiatalokba, olyan felkészült Uniót építve, amely képes ellenállni a 21. század erõsödõ kihívásainak.

A nyilatkozatban azt ígérik: megvédik Európa polgárait, ennek érdekében pedig fejlesztik az ehhez szükséges erõket, és együttmûködnek az unió nemzetközi partnereivel. Végezetül vállalják, hogy az EU mindig a megállapodásokon alapuló nemzetközi jog tiszteletben tartásával felelõs globális tényezõként fog megnyilvánulni, olyan ügyekben, mint a környezet védelme, vagy a klímaváltozás elleni közös fellépés.