A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot számláló Európa Tanács Miniszteri Bizottsága arra szólította fel Szerbiát, hogy segítse és erősítse az ország kisebbségeinek anyanyelvi oktatását, ugyanis aggodalomra ad okot a kisebbségi nyelvű osztályok létrehozásának viszonylag magas létszámhoz kötött küszöbértéke.

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának alkalmazásáról, valamint a szerb hatóságoknak korábban tett ajánlások végrehajtását összegző jelentésében az Európa Tanács elismerte a tanárok képzésére és a tankönyvek kiadására vonatkozó előrelépéseket. Méltatta továbbá a kisebbségek számára biztosított közszolgálati rádió- és televízió műsorok terén elért előrehaladást, megjegyezték azonban, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatók privatizációja csökkentette a kisebbségi nyelveken rendelkezésre álló műsorszolgáltatás kínálatát.