Továbbra is teljes a bizonytalanság a marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen, a vakáció előtti utolsó tárgyaláson sem közeledtek az álláspontok a magyar nyelvű oktatást hátrányosan érintő új vizsgaszabályzatot illetően. Így továbbra sem tudni, hogy elismerik-e a hallgatók vizsgaeredményeit.

Ugyanakkor Nagy Előd rektorhelyettes a Krónikának úgy fogalmazott: szó sincs arról, hogy újravizsgáztatnák a magyar diákokat.

A magyar oktatók jelentős része nem fogadja el a szabályzatot, amely arra kötelezné őket, hogy átvegyék és lefordítsák a románul megírt tételeket. Ezt többek között azért tartják problémásnak, mert közös bibliográfia használatát feltételezi, vagyis kizárja az oktatásból a román nyelven nem elérhető magyar nyelvű szakkönyveket.

Szilágyi Tibor professzor szerint a patthelyzet az angol kart is kedvezőtlenül érinti, ami talán „jobban fájhat” az egyetemnek, mivel a más országokból érkező diákok sok pénzt fizetnek azért, hogy Marosvásárhelyen tanulhassanak.