„Mindent mozgat a Nap, a csillag tőle táncol,

ha nem mozogsz te is, az egészből hiányzol.” (Angelus Silesius)

 

Barabássy Somogy Örs
Barabássy Somogy Örs

Barabássy Somogy Örs életét gyökeresen megváltoztatta az euritmia, amely egy új mozgásművészeti ág. A XX. század elején jött létre, és azóta művészeti-, pedagógiai- és gyógyító ága egyaránt hathatós.

Amint kiejtünk egy hangot, bensőnkben egyfajta akarat-megnyilvánulás játszódik le, s ez az, ami az euritmikus mozgásban láthatóvá válik. Éneklés közben is lejátszódnak bennünk láthatatlan rezdülések, amelyeket mozdulatokká lehet alakítani. Minden hangzónak megvan a maga mozdulatbeli kifejeződése. A magánhangzók a belső élményeinket, hangulatainkat fejezik ki, a mássalhangzók a külvilág egyes eseményeit érzékeltetik. A hangutánzó szavakban a mássalhangzók dominálnak, egy költemény hangulatát a magánhangzók határozzák meg – tudjuk meg Sósné Pintye Mária Testből font jelbeszéd című írásából.

Az élő szó vagy a zene képezi tehát, az euritmia alapját. De mindezt hogyan teszi láthatóvá az euritmista? Hogyan jeleníti meg a színpadon?

Hallgassa meg a műsort!