A Magyar Szülők Szövetségének szervezésében tüntetnek péntekig, naponta 17 és 18 óra között a megyei tanfelügyelőségek előtt, kérve annak a kormányrendeletnek a visszavonását, amelynek értelmében a kisebbségi elemi osztályokban a román nyelv- és irodalom tantárgyat csak román szakos tanárok oktathatják. A marosvásárhelyi demonstráción készült Erdei Edit–Zsuzsánna riportja.