A Maros megyei tanfelügyelőség Tamási Zsoltot nevezte ki, szeptember elsejei hatállyal, az újraalapított marosvásárhelyi római katolikus gimnázium igazgatójává. A meghirdetett posztra egyedül Tamási jelentkezett, az ő a pályázatát a római katolikus egyház is támogatta. Tamási Zsolt a 2014-ben megalapított, majd tavaly a helyi hatóságok által felszámolt római katolikus gimnáziumnak is igazgatója volt.

Az újraalakuló magyar tannyelvű iskola az 1948-ban államosított jogelődje által használt II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium nevet veszi fel, a végleges akkreditáció megszerzésének határideje pedig az első évfolyamok végzése után három évvel, azaz a 2025-2026-os tanévben jár le. Ha addig az iskola nem kapja meg a Román Közoktatás Minőségét Biztosító Ügynökségtől (ARACIP) a végleges működési engedélyt, akkor nem lesz joga többé cikluskezdő osztályokat indítani, illetve líceumi felvételit szervezni, a tanintézetet pedig fokozatosan felszámolják.