Klaus Johannis államfő is alkotmányossági óvást emelt a kisebbségi anyanyelvhasználatot is szabályozó új közigazgatási törvénykönyv ellen. Az elnöki hivatal honlapján tegnap közzétett csaknem százoldalas óvás majdnem egytized részében a ma is létező vagy újonnan bevezetendő kisebbségi nyelvhasználati jogokat támadja. Az államfő kifogásában több helyen is hivatkozik az alkotmány 3. cikkelyére, amely szerint Románia hivatalos nyelve a román.

A nyelvhasználati jog megengedő értelmezését pontosító cikkely – amely szerint ott sem tilos az anyanyelvhasználat, ahol nem kötelező arra lehetőséget teremteni – Johannis szerint azért alkotmányellenes, mert az alaptörvény a “jelentős kisebbségi számarány” esetén garantálja ezt a jogot, a kihirdetésre váró törvénykönyv viszont a – 20 százalékban megállapított – jelentős lakosságarány alatt is lehetővé tenné az anyanyelvhasználatot, ha arról önkormányzati határozat születik.

Johannis alkotmányellenesnek tartja továbbá azt a – jelenleg is hatályos – rendelkezést, amely lehetővé teszi, hogy a kisebbségi képviselők anyanyelvükön szólaljanak fel az önkormányzati tanács ülésein, ha a polgármester gondoskodik arról, hogy legyen román szinkrontolmácsolás.

Az államfő az ellen is óvást emelt, hogy a kisebbségek által lakott települések hivatalainak ügyfélszolgálatán az alkalmazottaknak ismerniük kell a kisebbség nyelvét: szerinte ez hátrányos megkülönböztetés a többségi munkavállalókkal szemben, akiket gyakorlatilag kizárna az illető állásokból.

Kifogásolja azt a törvénykönyvben szereplő pontosítást is, amely a közterek anyanyelvű feliratozását is előírja, mert szerinte az túllép az alkotmányos rendelkezésen. Azzal érvel: az utcák és terek anyanyelvű feliratozása nem része a hatóság és állampolgár közötti kommunikációnak, tehát nem vonatkozik rá az alkotmányos előírás. Johannis nem ért egyet továbbá a szerzett jogok garantálásával sem.

A törvénykönyv kisebbségvédelmi előírásait kezdeményező RMDSZ korábban a magyar közösség elleni támadásként értékelte azt, hogy az ellenzéki pártok ötven törvényhozója alkotmányossági óvást emelt a július elején elfogadott közigazgatási kódex ellen. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője súlyosnak nevezte, hogy az államfő is megtámadott olyan kisebbségekkel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyet a jelenlegi közigazgatási törvény is tartalmaz. Mint mondta, tünetértékűnek tartja, hogy a román politikai elitet az infrastruktúra korszerűsítésénél jobban érdekli a kisebbségi jogok visszanyesése.