Az Alkotmánybíróság június 28-ra halasztotta a terrorizmus megelőzésére és leküzdésére vonatkozó törvénnyel kapcsolatban a Legfelsőbb Törvényszék által benyújtott óvás megvitatását. A bírák azt kifogásolják, hogy a törvény módosításában pontatlanul és homályosan fogalmazták meg az alapfokú tárgyalásra jogosult törvényszék hatáskörét, megszegve ezzel az alkotmánynak a törvény minőségére vonatkozó kitételét.