Pál József Csaba kanonokot, a resicabányai Havas Boldogasszony-templom plébánosát nevezte ki Ferenc pápa tegnap a Temesvári egyházmegye megyés püspökévé.Az új püspök 1955-ben született Csíkcsomortánban. 1981-ben szentelte pappá Jakab Antal gyulafehérvári püspök, ezt követően négy évig a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János Plébánián segédlelkészként tevékenykedett, majd 1985-től a temesvári egyházmegyében folytatta lelkipásztori szolgálatát.

A Temesvári egyházmegyét 1999 óta Martin Roos püspök vezeti, aki tavaly életkorára hivatkozva kérte felmentését.