A francia kormány elindítja az érettségireformot. Az új érettségi 2021-ben lép életbe, s a jelenlegi rendszerhez képest egyszerűbbé válik, jobban fog hasonlítani a többi uniós országnak kevésbé specializálódott modelljeire.

Jean-Michel Blanquer oktatási miniszter tájékoztatása szerint a diákoknak ezentúl a közel tíz tantárgy helyett csak négy tantárgyból kell írásbelizniük a tanulmányaik végén, amelyek közül a francia és a filozófia marad kötelező, kettő pedig szabadon választható lesz. Újdonság, hogy 2021-től az érettséginek lesz egy szóbeli része is, amelynek során a diákoknak egy, az utolsó két tanévben készített projektjüket kell tíz perben bemutatniuk, majd a háromtagú zsűri kérdéseire tíz perben válaszolniuk. A négy írásbeli és a szóbeli vizsga adja majd az érettségi hatvan százalékát, harminc százalékban beszámítanak az év közbeni felmérések, tíz százalékban pedig az utolsó két tanév év végi osztályzatai. Megszűnik az érettségi kategorizálása is.

Jelenleg a diákok attól függően, hogy milyen tantárgyakból érettségiznek, háromfajta érettségi közül választhatnak: bölcsész, közgazdasági vagy tudományos. A francia érettségi egyik nagy változása kihat a jelenleg bonyolult gimnáziumi oktatási rendszer teljes szervezettségére. Az eddig három kategóriába sorolt és a gimnáziumi évek elején megválasztandó tantárgyak helyett minden diák ugyanazokat az alaptantárgyakat fogja tanulni, amelyekhez további hármat kell választani az utolsó két tanévre.

Az elmúlt negyven évben szinte valamennyi kormány megpróbálkozott az egyszerűsítéssel, de a politikai vagy szakmai ellenállás miatt nem sikerült a reformot végrehajtania.