Sérti az alaptörvényt a bírák és ügyészek jogállásáról tavaly decemberben megszavazott törvénymódosítás több rendelkezése – állapította meg tegnap az alkotmánybíróság. Valer Dorneanu, a testület elnöke példaként a bírák és ügyészek felelősségét szabályozó cikkelyeket hozta fel, amelyeknél az alkotmánybíróság pontatlannak találta a téves jogalkalmazás meghatározását, a “rosszhiszemű”, illetve “súlyos mulasztás” kifejezések pontosítását kérve a jogalkotótól.

A decemberben megszavazott, kihirdetésre váró törvénytervezet nemcsak lehetővé, hanem egyenesen kötelezővé tenné, hogy az állam kártérítési eljárást indítson azon ügyészek vagy bírák ellen, akik “rosszhiszeműen”, vagy “súlyos mulasztás” nyomán hoznak helytelen döntéseket. Ez már a második olyan jogszabály a három törvényből álló igazságügyi csomagból, amely megbukott a normakontrollon.

A testület múlt héten az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló jogszabály néhány cikkelyét találta alkotmánysértőnek. A taláros testület az igazságügyi csomag harmadik törvényének alkotmányosságáról várhatóan február 13-i ülésén dönt.

Az alkotmányellenesnek minősült előírások miatt a törvénytervezeteket azok kijavítása érdekében várhatóan ismét napirendre tűzi a parlamentben a szociálliberális kormánykoalíció.