A képviselőház első házként megszavazta az igazságügyi reformcsomagot. Sorra vesszük a legfontosabb módosításokat, illetve az azokkal kapcsolatos ellenzéki kritikákat is.

Három törvény módosul: a bírák és ügyészek jogállásáról szóló, az igazságszolgáltatás szervezéséről szóló, a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) működéséről szóló jogszabály.

Az elsőt múlt hétfőn szavazta meg az alsóház, jelentősen módosítva a tervezetet az igazságügyi miniszter által, a nyáron nyilvánosságra hozott változathoz képest. Abban még független intézményként szerepelt a bírák és ügyészek szakmai ellenőrzését ellátó Igazságügyi Felügyelet. A megszavazott verzió szerint a testület továbbra is a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) keretében működik.

Szétválik az ügyészek és bírák tevékenysége a Legfelsőbb Bírói Tanácson belül. Ugyanakkor a tervezet előírja, hogy a tárgyalóteremben a bírák, az ügyészek és az ügyvédek elhelyezkedése is tükrözze, hogy egyrészt a bíró és az ügyész nem rendelkezik ugyanazzal a státussal, másrészt a vád és a védelem egyensúlyát.

Külön ügyészség fogja kivizsgálni a bírák és ügyészek által elkövetett törvénysértéseket, ám – az eredeti javaslattól eltérően ? nem önálló vádhatóságként, hanem a legfőbb ügyészség részlegeként fog működni.

Kötelező válna, hogy az állam kártérítési eljárást indítson azon ügyészek vagy bírák ellen, akik „rosszindulatból, vagy súlyos hanyagságból” hoznak helytelen döntéseket, és emiatt jogerős perben vagy fegyelmi eljárás során elmarasztalják őket. Az elfogadott tervezet szerint ebben az esetben, a rosszindulatúan vagy súlyos hanyagsággal eljáró bírótól vagy ügyésztől egy újabb per során behajtják az államnak okozott kárt. Erre eddig is lehetőség volt, de nem volt kötelező, és valami miatt nagyon ritkán alkalmazták.

Az ellenzéki pártok szerint ez az előírás az ügyészek megfélemlítését célozza.

Egy másik erősen bírált előírás az, amely az ügyészek jogállását módosítja. Eddig a 2. szakasz 1. paragrafusa szerint az ügyész ?a törvény keretei között függetlenül? látta el tevékenységét. Ezt az előírást az alkotmány 132. szakaszának 1. paragrafusával helyettesítették, amely a következőképpen szól: ?Az ügyészek a törvényesség, a részrehajlás mentesség és a hierarchikus ellenőrzés elvei szerint, az igazságügyi miniszter fennhatósága alatt fejtik ki tevékenységüket.?

A nyilvánosságban sokat vitatott változtatásokról készült most következő interjúnk.