Első házként megszavazta a képviselőház az igazságszolgáltatási reform első törvénytervezetét.

A tervezet a bírák és ügyészek jogállását módosítja: kötelezővé teszi, hogy az állam kártérítési eljárást indítson azon ügyészek vagy bírák ellen, akik “rosszindulatból, vagy súlyos hanyagságból” hoznak helytelen döntéseket. Az ellenzék részéről a legnagyobb tiltakozást egy másik előírás váltotta ki, amely szerintük megszünteti az ügyészek függetlenségét. A kormányoldal szerint ez manipulatív kijelentés, mivel a hatályos jogszabály azt tartalmazza, hogy az ügyészek függetlenek a törvény keretei között.

A módosító javaslat szó szerint idézi az alkotmány 132-es cikkelyének első bekezdését. Eszerint ?az ügyészek a törvényesség, a részrehajlás mentesség és a hierarchikus ellenőrzés elvei szerint, az igazságügyi miniszter fennhatósága alatt fejtik ki tevékenységüket?.

A bírák és ügyészek jogállásáról a szenátus mondja ki a döntő szót.