Több intézkedést fogadott el tegnap a kormány az ukrajnai román tannyelvű iskolákba beiratkozott román nemzetiségű személyek közvetlen megsegítésére.

A külhoni románokért felelős minisztérium javaslatára sürgősségi kormányrendelettel módosították az ország határain kívül élő románok megsegítését szabályozó, 2007/299-es törvényt oly módon, hogy az Ukrajnában élő románok oktatási támogatásban részesüljenek. Ennek értelmében az Ukrajnában románul tanuló diákok mellett, a román nyelven oktató tanárokat is támogatja a román állam. A tanulók számára ösztöndíjakat utalnak ki, míg a tanárok számára továbbképzést nyújtanak majd.