Olteán Csongort választotta elnökének a Magyar Ifjúsági Értekezlet, amely hétvégén tartotta küldöttgyűlését Kolozsváron. Az Országos Küldöttgyűlés a Magyar Ifjúsági Értekezlet legfelső döntéshozó testülete, amely évente ülésezik, áttekintve a MIÉRT és tagszervezeteinek éves beszámolóját, meghatározva a szervezet célkitűzéseit és tevékenységi tervét az elkövetkező időszakra.