A szenátus plénuma elfogadta a Szociáldemokrata Párt által kezdeményezett törvénytervezetet, amely összesen 102 illeték eltörlését írja elő 2017. január elsejétől. Köztük van a rádió- és tévéilleték.

A plánumbeli vitán Ion Popa liberális képviselő javasolta a tervezet visszaküldését a szakbizottságba, azonban ezt a többség elvetette. A kormány nevében felszólaló pénzügyi államtitkár, Mariana Vizoli megjegyezte, hogy a törlésre javasolt illetékek jegyzékén több olyan is szerepel, amelyek már nem léteznek. A plénum végül 89 szavazattal, 17 ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot. A döntő szó az ügyben a képviselőházé.