Po?ta Română a început să livreze plicurile cu buletinele de vot pentru referendumul din 2 octombrie persoanelor care au ?i cetă?enie ungară ?i sunt înscri?i în registrul electoral din ?ara vecină. La referendum se vota cu Das au Nu la întrebarea ?Sunte?i de acord ca Uniunea Europeană să aibă dreptul să impună relocarea obligatorie a cetăţenilor din afara Ungariei în Ungaria, fără consimţământul Parlamentului??

La Ghimbav va fi inaugurată fabrica de elicoptere Airbus, în prezenţa preşedintelui Franţei, Francois Hollande, aflat în vizită de stat de două zile în România.

Ambasadorul Statelor Unite Ale Americii la Bucure?ti, dl Hans Klemm a vizitat, pentru prima oară, jude?ul Harghita, unde a avut discu?ii, în spatele u?ilor închise, cu pre?edintele cOnsiliului Jude?ean ?i cu primarul ora?ului Miercurea Ciuc.

Partidele parlamentare din Austria au fixat pentru 4 decembrie data alegerilor preziden?iale, stabilite ini?ial pentru 2 octombrie, dar amânate din cauza faptului că plicurile folosite la votul prin coresponden?ă se desigilau foarte u?or.

Bejegyzés navigáció