Különböző intézmények alkalmazottainak bérezését érintő törvényekhez kért normakotrollt az Alkotmánybíróságtól a kormány. A kabinet kifogásolja többek között azt a törvényt, amely 50 százalékos bérpótlékot irányoz elő a Köztisztviselők Ügynöksége alkalmazottainak kockázati és pszichikai terhelés miatt. A másik jogszabály két gazdaságbeli minimálbér értékű pénzügyi ösztönzés lehetőségét teremti meg, amit a helyi önkormányzatok nyújthatnának az alárendeltségükben működő kórházak orvosainak és szakszemélyzetének. A kabinet óvást nyújtott be továbbá a doktori címmel rendelkező költségvetési alkalmazottaknak 15 százalékos pótlékot előíró jogszabály ellen, valamint a Szállításügyi minisztérium alkalmazottai alapbérét 57,5 százalékkal megemelő törvény ellen. Mindegyik esetben a kormány az egységes bérezési törvény előírásaira hivatkozik, akárcsak annak lehetőségére, hogy a bérkiegészítések folyósításával a költségvetési hiány meghaladná a Maastrichti szerződésben foglalt 3 százalékot.