A kormány mai ülésén rendelkezést fogadott el a sürgősségi önkéntes munkát végzők jogállásának módosításáról. A kormány rendelkezése annak érdekében is történt, hogy nagyobb elismertséget, egyszersmind nagyobb vonzerőt kapjon az önkéntes tevékenykedés a közösségeken belül. A kormány döntésének értelmében a vészhelyzetekben történő önkéntes munka szakmai tapasztalatnak minősül, illetve beszámít a  szakmai gyakorlatba is amennyiben köze van az illető által tanult szakmához.Ugyanakkor azt is leszögezik, mely az az alapképzés, amelyen a sürgősségi szakterületen önkénteskedő személynek részesülni kellett, így például elengedhetetlen a  tűzoltó alapképzés – ennek elvégzésére egy év áll rendelkezésre az önkétességi szerződés aláírása után.