A mai Észpresszóban a Heti interjú helyett Irodalmi rovatunk jelentkezik, benne  Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című kötetéből a Szerelem című elbeszélését hallják  Lázár Csaba felolvasásában, előtte azonban A.G Weinberger Nyakig mézben című zenei rovata hangzik el – melynek témája ma szintén a szerelem és ennek minden sava, borsa, édessége. Mielőtt azonban átadnám a terepet Weinberger Attilának, néhány olyan eseményről számolok be, amelyek március 12-éhez köthetőek.Például 1537-ben ezen a napon esik el Dalmáciában Klissza vára és török kézre kerül, de szintén március 12-én, 1821-ben Kolozsváron  megnyitják a Farkas utcai kőszínházat, a legelső magyar színházépületet. Minderről, de más érdekességekről is bővebben hallhatnak a műsorban: