Az erdélyi rendek 1568. január 6?13-a között a Tordán tartott országgyűlésen törvénybe iktatták a szabad vallásgyakorlatot.

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2002-ben január 13-át egyházi ünneppé, a vallásszabadság napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból ma délelőtt ünnepi istentiszteletet tartottak Tordán, az unitárius templomban.

Este 18 órától a püspöki székhelyen, Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban folytatódik a megemlékezés. A ceremóniában közreműködik a homoródszentpáli dalárda és a Concordia vonósnégyes.