Hat Bordeaux környéki önkéntes diák segédkezett múlt héten a lövétei és homoródalmási sós vizű kutak felújításában, illetve a Vargyas szoros pallóinak kijavításában. A kutakat kitakarították, és új, zsindely borítású tető építettek föléjük. A diákok annak a programnak a részeként érkeztek a Hargita megyei településekre, amelyet a Homoród?Rika?Küköllő LEADER Egyesület, illetve francia kollégáik szerveztek az épített örökség megmentéséért.A francia diákok jelenléte annak köszönhető, hogy tavaly székelyföldi társaik jártak Franciaországban, és ott egy kút karbantartási munkálataiban segítettek.