Új választható tantárgyakat vezet be a következő tanévtől az oktatásügyi minisztérium. Az előkészítő, az első és második osztályban Játék és mozgás néven lesz iskola által választható tantárgy, az elemi osztályokban a Közlekedési kockázatok megelőzése című tantárgyat is taníthatnak a következő tanévtől. A líceumi oktatásban két új választható tantárgy lesz, az egyik a fejlesztésre nevelésre, a másik a szellemi tulajdonjogra vonatkozik.