A mai részt a melyik kérdő névmással kezdem. A valaki, valami felől tudakozódó szó végződése, az -ik képző a „több közül egyet’ jelentésmozzanatának kifejezésére szolgál, ezért csak egyes számban lévő főnév jelzőjeként állhat – olvasható a nyelvművelő szótárban. Például: Melyiket választottad?; Melyik stadionban játsszák a döntőt?

A sajtónyelvben és az élőbeszédben azonban néha olyan kérdések fordulnak elő, mint a Melyik könyveket választottad?, illetve a Melyik stadionokban játsszák az Európa-bajnokság mérkőzéseit? Ez a szakértők szerint helytelen, és azt javasolják, hogy az igényes nyelvhasználatban a mely kérdő névmást használjuk a melyik helyett. Eszerint a Mely könyveket választottad?, és a Mely stadionokban játsszák az Európa-bajnokság mérkőzéseit? változat az elfogadott.

Most pedig rátérnék a gyakran hallott melyikük – melyikőjük párosra, utóbbit pirossal húzza alá a szövegszerkesztő helyesírás-ellenőrző programja. A korábban említett melyik kérdő névmás birtokos személyjeles alakjai a melyike, melyikünk, melyiketek vagy melyiktek, melyikük. A nyelvművelő szótár szerint „e szabályos alakok mellett azonban olykor felbukkannak a melyikőnk, melyikőtök, melyikőjük változatok is, pl. azon tanakodnak, melyikőjük végezze el a szabadrúgást”.

Mivel magyarázható ez a jelenség? Valószínűleg azzal, hogy a használói a kettő számnév birtokos személyjeles alakjait vették alapul. És melyek ezek? Kettőnk, kettőtök, kettőjük.

Hasonló a helyzet néhány más számnév és névmás birtokos személyjeles alakjaiban. Például: hármónk, hármótok, hármójuk, négyőnk, négyőtök, négyőjük, sőt az egyikőjük, másikójuk, bármelyikőjük, mindegyikőjük, semelyikőjük is előfordul néha.

Mit sugall velük kapcsolatban a nyelvművelő szótár? „Ezek az analógiás hatást tükröző formák nem hibásak ugyan, de ma már egy kicsit avíttasnak, finomkodónak számítanak, s csak ennek figyelembevételével használhatók”.

Mit használjunk a melyikőnk, melyikőtök és a melyikőjük helyett? A maibb, természetesebb, vagyis a melyikünk, melyiketek vagy melyiktek, illetve a melyikük alakokat. A nemrég idézett, sportközvetítésből származó példamondat így hangzik jobban: Azon tanakodnak, melyikük végezze el a szabadrúgást.