Ma a mennyiségjelzős szavak egyes vagy többes számáról akarok beszélni. A Nyelvművelő kéziszótár szerint „ősi finnugor kiváltsága a nyelvünknek, hogy a főnév többséget kifejező mennyiségjelző után is egyes számban áll”. Például: tizenkét év, sok könyv.

A régi magyar nyelvben azonban – indoeurópai hatásra – a többes számot is használták, amely régies vagy népies stíluselemként elvétve ma is előfordul az irodalmi nyelvben. Jó példa erre a háromkirályok vagy a mindenszentek napja, ünnepe. Előbbi nem más, mint a január 6-ára eső vízkereszt, vagyis a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Utóbbi az üdvözült lelkek emléknapja, amely minden év november 1-jén van.

Azokról az állandó szókapcsolatokról sem feledkezhetek meg, amelyekben megmaradt a többes számú főnév. Például gyakran beszélnek minden idők legnagyobb énekeséről, illetve legkiválóbb atlétájáról, de a minden körülmények között is gyakori. A minden ember és az egybeírt mindenesetre azonban egyes számú. Utóbbi rokon értelmű szavai közé tartozik a feltétlenül és az okvetlenül.

„Az ’összegyűjtött’ értelmű összes melléknév után a hagyomány szerint többes számba kerül a főnév” – olvasható a nyelvművelő szótárban. Például: Vörösmarty összes művei, Petőfi összes költeményei. De az összes műve és az összes költeménye is használható, csak ritkábban fordul elő. Ott van viszont az ’egész’ jelentésű összes, amely után mindig egyes számba kerül a főnév. Például: az összes pénz.

A többi melléknév után ingadozás figyelhető meg, ezért nemegyszer a többi gyerek, illetve a többi gyerekek is előfordul a mindennapi nyelvhasználatban. A négyökrös szekér című Petőfi-versben például így szerepel a többi:

„A társaságban én is ott valék,
S valék szomszédja épen Erzsikének,
A társaságnak többi tagjai
Beszélgetének s énekelgetének.”

Arany János V. László című balladájában azonban a másik változattal találkozhatunk:

„Mátyás, az itt maradt,
Hanem a többi rab –
Nincsen, uram, sehol.”

A nyelvészek szerint az egyes számú forma illik jobban a mai egyeztetési szabályainkhoz. És mi a helyzet a számos, illetve a nagyszámú melléknevekkel? Bár mellettük is előfordul többes számú jelzett szó, a szakértők nem támogatják. A Nyelvművelő kéziszótár szerint „a számos évekig, nagyszámú rokonai ma már határozottan régies vagy népies ezekhez képest: számos évig, nagyszámú rokona”.